Misyon ve Amaçlar

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
LİSANS PROGRAMI

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programının vizyon, misyon ve hedefleri şunlardır:

Vizyon

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, çağın zorluklarının altından kalkabilecek, uluslararası alanda üstün, lider mühendisler yetiştirebilecek en yüksek kalitede programı sağlayacaktır.

Misyon

Bu vizyonla birlikte, bölümün misyonu, mezunlarına yüksek kalitede mühendislik ve ileri düzey mühendislik araştırmaları için gerekli olan bilgi ve becerileri sunmak ve mezunlarını geniş ve rekabetçi kariyer ortamına hazırlamak için onlara geniş entelektüel bakış açısı kazandırmaktır.

Program Eğitim Amaçları (PEA):

PEA1. BÜ-EEM (Bilkent Üniversitesi – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği) mezunları, aldıkları geniş kapsamlı eğitim sayesinde, akademide, veya endüstride, veya devlet hizmeti gibi çeşitli alanlarda istihdam edilebileceklerdir veya girişimci olarak iş hayatında yer edinebileceklerdir.

PEA2. BÜ-EEE mezunları, program kapsamındaki çeşitli alanlarda lisansüstü çalışmaları, çalıştay veya konferanslara katılım, veya profesyonel sertifikalar gibi araçlar yolu ile, mesleki gelişimlerine süreklilik kazandıracaklardır.

PEA3. BÜ-EEE mezunları, ulusal, veya uluslararası, veya çok-kültürlü kuruluşlarda etkin olarak çalışabileceklerdir.


Student Outcomes

a. matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme
b. veri analiz edebilme ve yorumlayabilme, deney planlayabilme ve yönetebilme
c. ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilme ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar altında hedeflenen gereksinimlere ulaşabilecek sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
d. multidisipliner ekiplerde görev alabilme
e. mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
f. profesyonel ve etik sorumluluk anlayışı
g. etkili iletişim becerisi
h. mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini anlamak için gerekli olan geniş eğitim
i. yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği anlayışı ve yaşam boyu öğrenme becerisi
j. güncel sorunlar hakkında bilgi
k. mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme


Yıllık Öğrenci Kayıt ve Mezuniyet Bilgileriedi kartı borç sorgulama garanti bank kredi karti borç sorgulama kredi karti borç sorgulama işbank kredi karti borç sorgulama