Yaz Stajı

Yaz stajı hakkında bilgi almak için takip etmeniz gereken adımlar:            

 1. Öncelikle bu sayfadaki "Stajla İlgili Sıkça Sorulan Sorular" alanını okuyunuz.
 2.         
 3. Eğer bu alandaki bilgilerde aradığınız yanıtı bulamadıysanız, sorunuzu staj@ee.bilkent.edu.tr adresine e-mail ile gönderiniz.
 4.     
Yaz Stajı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular   
 1. Hangi kurumlarda staj yapılması uygundur? 

  Stajın bir elektrik-elektronik mühendisinin yanında, onun yönetim ve denetiminde profesyonel iş ortamında yapılması esastır. Görevli mühendisin teslim tarihine bağlı olarak bir ürün üzerinde çalışıyor olması en çok tercih edilen durumdur. Bu mühendisin stajyere bizzat uğraştığı işlerin bir ucundan tutmasına imkan vermesi beklenmektedir. Bu açıdan bakıldığında şirket yapısı en uygunudur. Bununla beraber araştırma merkezi, enstitü vb. gibi kuruluşlarda da yukarıdaki şartlar sağlanırsa staj yapılabilir. Bilkent'in katalogdaki staj tarifi "industrial summer practice" kavramına daha uygun olmaktadır. Üniversitelerde hizmet departmanlarında veya üniversitenin kontrat bazında dışarıya yaptırdığı projelerde yukarıdaki şartlar dahilinde staj yapılabilir.

  Bir hocanın yanında staj yapılması tavsiye edilmemektedir. Yurt dışında bazı üniversitelerde "research internship" adıyla yaptırılan stajlar Bilkent'in staj kavramına girmemektedir. Ancak 2019 yazından başlamak üzere aşağıdaki şartlar sağlanırsa bölümümüz tarafından yurt dışında bir hocanın yanında yapılacak research internship’e izin verilmektedir.

  1- Stajın yurt dışında olması

  2- En az 6 hafta olması

  3- Staj yapacak öğrencinin CGPA değerinin en az 3 olması

  4- Önceden staj (proje) içeriğine dair çalışılacak hocadan resmi yazı getirilmesi ve staj koordinatörünün onayının alınması

 2. Staj yapmak için bulduğum/anlaştığım firma web’deki listede yok.  Ne yapmalıyım?
  Web’deki listede bulunmayan bir firma ile anlaşan öğrenciler, öncelikle iki adımı tamamlamalıdırlar:         
               
  1. Buldukları bu yeni firmayı web’deki listeye girmelidirler. Öğrencilerin bunu yapma yetkileri vardır. Ancak, öğrenciler yeni bir firmayı web’deki listeye girdiklerinde, bu firma o aşamada henüz onaylanmamış bir firmadır. Firmanın onaylanması işlemini Bölüm Staj Koordinatörü veya Bölüm Sekreteri yapacaktır.
  2.             
  3. Firmayı onaylatabilmek için, öğrenci Bölüm Koordinatörü’ne başvurmalıdır. Bu başvuruyu yaparken, öğrenciler bir belge ve bir dosya getirmelidirler. Anılan belge, firmadan alınan ve öğrencinin staja kabul edildiğini belirten bir resmi yazı/mektup olmalıdır. Anılan dosya ise, yeni bulunan firma hakkında toplanabilen her türlü bilgiyi içermelidir. Firmanın web sitesinden (varsa Vikipedi'den) bulunan ve firmayı tanıtan bilgiler bastırılarak dosyaya eklenmelidir.        

  Dosyada aşağıda listelenen bilgilerin çoğunun yer alması gerekmektedir.        
               
  • Firmanın yöneticileri, yönetim yapısı, ofis ve tesislerinin adresleri.
  •             
  • Firmanın çalışma alanları, projeleri, referansları, yurtiçi ve yurtdışı yatırımları.
  •             
  • Firmada çalışan elektrik ve elektronik mühendisi sayısı.
  •             
  • Staj yapılacak olan birimle ilgili bilgiler.
  •             
  • Staj süresince firmada elektrik ve elektronikle ilgili ne gibi işler yapılacağı.        

  Firmanın Staj Koordinatörü tarafından onaylanmasından sonra, web üstünde onaylanması gerçekleştirilecektir. Bu işlemi, Staj Koordinatörü veya Bölüm Sekreteri yapacaktır. Daha sonra, öğrencinin firmadan getirmiş olduğu “kabul mektubu” üstünde işlem yapılarak, bu mektup tekrar öğrenciye verilecek ve bu mektupla Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na başvurması gerekecektir. Böylece, hem yeni firma listeye dahil edilmiş olacak, hem de öğrencinin bu firmada staj yapması onaylanmış olacaktır.    
 3.      
 4. Staja başvurmak için, firma seçmek için, web’deki sisteme girmek için son tarih ne zaman?
  Belirli bir son tarih yok. Bazı deadline’lar var, ancak tek bir son tarih yok. Staj yapılabilecek olan firmaların kotaları var. Bu kotalara girebilmek için, öğrencilerin mümkün olduğu kadar erken bir tarihte başvurularını yapmaları tavsiye edilmektedir. "Acaba son tarih nedir, son güne kadar bekleme hakkım/şansım var." diye düşünmek yanlış olur. Mümkün olduğu kadar erken başvurmakta yarar var. Yapılan başvurular arasından çekilecek ilk kura tarihi 6 Nisan. Bu nedenle, 6 Nisan. Bu nedenle, 6 Nisan 2012 tarihi bir deadline olarak düşünülebilir. İkinci kura 9 Nisan 2012’de çekilecek. Bu bağlamda, ikinci deadline 9 Nisan 2012 tarihi olarak düşünülebilir. Ancak, bu tarihleri beklemeden başvurunun yapılması tavsiye edilmektedir. Bazı firmalar da kendilerine yapılacak olan başvurular için son tarihler belirlemektedir. Bunlar tamamen firmaların belirledikleri ve her firma için farklı olabilecek tarihlerdir. Firmalardan gelen bu deadline’lar bilindiğinde, web uygulamasındaki listede duyurulmaktadır.

  Staj işlemlerinizin zamanında tamamlanabilmesi için başvurularınızı stajınızın başlama tarihinden en az bir hafta önce yapmanız gerekmektedir.
      
Mühendislik Fakültesi Yaz Stajı Başvuru Süreci

Fakültemizin yaz stajı işlemleri için hazırlanmış ve adresi aşağıda verilen bir web sayfası vardır: http://mfstaj.cs.bilkent.edu.tr    

Yaz stajı işlemleri bu sayfa aracılığı ile Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Ofisi (EA Binası 2. kat, Tel: 290 2354, 290 1261) tarafından yürütülmektedir. Sayfa, öğrencilerimizin yaz stajını yapacakları yerleri fakültemiz nezdinde seçmeleri ve bildirmeleri amacıyla kullanılmaktadır. Bu sayfa aracılığı ile şirketlere doğrudan başvuru yapılması mümkün değildir.

Web sayfasına öğrenci numarası ve BAIS şifresi ile girilir. Sayfada kullanıcıyı yönlendirecek bağlantılar bulunmaktadır; bu bağlantılar yardımı ile ilgili bölümlere girilerek şirket listesi ve kontenjan listesi incelenebilmekte, kotalara başvuru yapılabilmektedir.

Öğrencilerimizin 2. ve 3. sınıf sonlarında birer tane yaz stajı çalışması mecburiyeti olduğundan, her yıl her öğrenci için sadece bir yaz stajı evrakı hazırlanmaktadır.

5510 numaralı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5b maddesi uyarınca, her öğrenci için bir aylık zorunlu staj döneminde iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmaktadır. Sigorta işlemlerinin yetiştirilebilmesi için, öğrencilerin yaz stajı bildirim formunu staja başlama tarihinden en az iki hafta önce Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu form staj sisteminden temin edilebilmektedir. Yaz stajı bildirim formunu zamanında getirmeyen öğrencilerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Öğrenciler yaz stajı yerlerini, (1) kendi girişimleri ile, veya (2) fakültenin temin ettiği kontenjan listesinden seçerek bulabilirler.

Bu seçeneklerin ayrıntıları:          

 1. Öğrenci staj yerini kendi girişimleri sonucunda bulduysa, öncelikle bu yerin bölümce uygun bulunup bulunmadığını öğrenmelidir. Öğrenci bu bilgiye staj sisteminde yer alan şirket listesinden ulaşabilir. Şirket listesinde yer almayan veya şirket listesinde yer almasına rağmen öğrencinin kendi bölümü tarafından başvurulabilir bölüm olarak işaretlenmemiş şirketler onaylanmamış şirketler olarak kabul edilirler. Onaylanmamış şirketlere öğrencilerin başvurabilmesi için öğrencinin bu şirketi, (şirket veri tabanında yer almıyorsa) şirket veritabanına sistem aracılığı ile eklemesi ve bölümünce onaylanan şirket olarak işaretletmesi gerekmektedir. Bu onaylama işlemi bölüm sekreterleri veya staj kordinatörleri tarafından yapılabilmektedir. Onaylanmış şirketler/kurumlar/kuruluşlar dışında bir staj yeri bulunması halinde, kabul yazısının üzerine ilgili bölümün staj koordinatöründen onay alınmış olmalıdır. Şirketin onaylanmasının ardından, bu şirketlere herhangi bir onaylanmış şirket gibi staj yerini kendi bulan öğrenciler olarak sistem üzerinden başvurulabilir. Bölümlere göre staj koordinatörleri şu kişilerdir:
              EE: Yusuf Ziya İder, Tolga Çukur
              CS: Selim Aksoy, ibrahim Körpeoğlu, William Sawyer
              IE: Figen Eren (2. sınıf), Yiğit Karpat (3. sınıf)
              ME: Melih Çakmakcı

  Staj yeri öğrenci tarafından bulunduysa, öncelikle ilgili şirketten/kurumdan bir kabul yazısı alınmalıdır. Kabul yazısı, şirketin/kurumun bu konuda karar ve imza yetkisi olan bir yöneticisi tarafından imzalanıp damgalanmış, resmi bir yazı olmalıdır. Staj yerini bu şekilde bulan öğrenci, staj sayfasında istenen bilgi girişinin yapıldığından emin olarak “Yaz Stajı Bildirim Formu”nu oluşturmalıdır. Staj evrakını alabilmek için, formun çıktısı alınmalı ve kabul yazısı ile beraber staja başlama tarihinden en az iki hafta önce Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Ofisi’ne (EA Binası 2. kat) getirilmelidir.

  Kota sayısı 0 olarak belirtilmiş şirketler, fakültemizden stajyer alabilecek ancak stajyer seçimini kendisi yapmak isteyen şirketlerdir. Bu şirketlere kabul edilen öğrenciler staj yerlerini kendileri bulmuş varsayılacaklardan, yukarıda anlatılan yöntemi izlemelidirler. 
         
 2.         
 3. Öğrenciler staj yerlerini kendileri bulmakla yükümlü olsalar da, fakültemiz de öğrencilerimize yardımcı olmak ve daha geniş bir yelpaze içinden seçim yapma imkanı sunmak amacıyla her yıl Türkiye genelinde çeşitli firma/kurum/kuruluş ile irtibata geçerek staj yeri temin etmektedir. Bu şekilde oluşan liste web sayfasında kotalar (quotas) başlığı altında görülebilmektedir. Bu listeden, öğrencinin bölüm ve sınıfına uygun kontenjanlar arasından istenen sayıda seçim yapılıp başvurulabilir. Her kontenjan için ilan edilen sürenin sonunda kura çekilmekte ve kura sonuçları ilan edilmektedir. Öğrencilere kura sonucunu kabul ya da reddetmeleri için kura çekilen gün ile birlikte 3 gün süre tanınmaktadır. Kurada çıkan yeri kabul eden öğrenciler, staj evrakını alabilmek için, "Staj Bildirim Formu"nu oluşturarak çıktısını almalı ve Mühendislik Fakültesi Öğrenci işleri Ofisi’ne teslim etmelidir. Kura çekimini takip eden 3 günlük süre içinde çıkan yerin kabul edildiği bildirilmezse, öğrencilere çıkan kontenjanlar iptal edilerek boş kalan yerler için 2. kura çekilmektedir. Bu kura için de aynı süreç işlemekte, 3 gün sonunda halen boş olan yerler varsa bunlar artık "Boş Kalan Kontenjanlar" başlığı altında ilan edilmekte ve ilk başvuran öğrenciye/öğrencilere verilmektedir. Kura sonuçları öğrencilerin kayıtlarına işlendiğinden, başvuru ve bekleme sürelerinin bitiminde öğrenciler sayfaya giriş yaparak sonuçları takip etmeli, 3’er günlük form oluşturma sürelerini kaçırmamalıdırlar.

  Öğrenci eğer kura sonucu çıkan staj yerini istemiyorsa, reddetmelidir. Öğrenci sayfada reddetmemiş olsa bile, 3'er günlük bekleme süreleri sonunda kabul edilip onaylanmamış olan kontenjan da reddedilmiş kabul edilir ve boş kalan kontenjanların arasına katılır.

  Staj evrakı öğrenciye kapalı, arkası damgalanmış ve imzalanmış bir zarf içinde verilmektedir.  Evrak not formu niteliğinde olduğundan, öğrenci zarfı açmadan staj yerine teslim etmeli ve staj çalışmasının bitiminde doldurulmuş evrakı da aynı şekilde kapalı ve damgalı, imzalı bir zarf içinde alarak MF Öğrenci işleri Ofisi’ne teslim etmelidir. Açık/damgasız/imzasız zarflar dekanlıkça da bölümlerce de kabul edilmemektedir. Öğrencinin staj bitim tarihinden önce staj yaptığı şirketteki amirinin e-posta adresini sisteme sağlaması halinde, bu staj evraklarının çevrimiçi bir kopyası da öğrencinin staj yerindeki amirine e-posta olarak gönderilecektir ve bu evraklara verilen yanıtlar doğrudan sisteme işlenecektir.

  Staj evrakının staj yerine ve stajın bitiminde de Fakülteye ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır.

  İlgili formları teslim ederek staj işlemlerini başlatmış olan öğrencilerin staj yeri değiştirme başvuruları, sigorta işlemleri nedeniyle kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla öğrenci staj yapacağı yeri değiştirmemek üzere karar verdikten sonra staj işlemlerini yaptırmalıdır.

  Stajını Ankara’da yapacak öğrencilerimizin stajları süresince üniversitemiz yurtlarında kalmaları mümkün olmaktadır. Bu isteğin "staj bildirim formu" oluşturulurken belirtilmesi gerekli yazışmalar için yeterlidir. Tam burslu öğrenciler zorunlu stajları süresince yurtlara herhangi bir ücret ödememektedirler. Staj süresince yurt imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler için Akademik Dönem içerisinde yurtlarda kalmış olma şartı aranmaktadır.

  Staj yerinin hangi şehirde olduğuna (sonradan tatsız bir sürprizle karşılaşmamak için) dikkat edilmelidir. Bu, evrakın hangi adrese yönelik hazırlanacağı, çalışmanın yeri ve yurtta kalmak açısından önem arz eder.

  Stajın bitiminde, doldurulmuş Staj Değerlendirme Formu fakülteye ulaşan öğrenciler sonraki Güz Yarıyılında listelenerek 2. katta bulunan bölüm panolarında ilan edilmekte ve bu listeler belirli aralıklarla yenilenmektedir. Evrakını Fakülteye kendisi teslim etme imkanına sahip olmayan öğrenciler evrakın Fakülteye ulaşıp ulaşmadığını bu listelerden takip edebilirler.

  Stajın süreci, başlama tarihi Bahar Dönemi sona erdikten sonra, bitiş tarihi ise Güz Dönemi başlamadan önce olacak şekilde ayarlanmalıdır.

  Yaz Okuluna devam eden öğrenciler stajlarına Yaz Dönemi bittikten sonra başlayabilirler.

  Öğrencilerimizin başvurularını yukarıda anlatılan kuralları dikkate alarak yapmalarını, şirketlerin son başvuru tarihlerine ve kura çekimleri sonrasındaki 3'er günlük onay süresine, ve sigorta işlemleri için staj başvurusunun staja başlama tarihinden en az iki hafta önce yapılması gerektiği hususuna dikkat etmelerini rica eder, staj yeri bulma konusunda kolaylıklar dileriz.        
 4.     
General Remarks

You are required to complete two 4 week-long summer practices before graduation. The first is to be completed after the second year and the second after the third year.

You need to satisfy the following conditions for the validity of your summer practice.
        

 • Summer practice must be done at an institution hiring at least one full-time professional electrical-electronics engineer. This does not include the consultants, part-time engineers, graduate students, part-time professors etc. The evaluation form of the summer trainee must be filled up by the professional engineer.

  Although the general concept of summer practice complies with the concept of “Industrial Summer Practice”, if the following conditions are met you are allowed to undertake a summer “research internship”:

  1- The research internship must be under the supervision of an academician in a country other than Turkey

  2- It must last at least  6 weeks

  3- The practicing student must have a CGPA of at least 3:00

  4- An official letter of project plan must be obtained from the academic research internship supervisor which will then have to approved by one of the summer practice coordinators of the department.

 • Every evaluator (full time professional engineer) is normally expected to sign the form of at most a single (Bilkent) summer trainee.
 •         
 • Under special circumstances, this rule can be modified with the approval of the department.
 •         
 • Summer practice cannot be done while attending the summer school concurrently. Summer practice is supposed to be a full-time occupation.
 •         
 • The department must be contacted beforehand if there is any doubt about the validity of the summer practice institution.  

An evaluation form will be mailed to your supervisor at the company of practice. This form is going to be filled out and mailed to the University directly by the supervisor. If the form is not received by the University or, your supervisor finds your practice unsatisfactory, you will be requested to repeat the practice.

After each summer practice you have to submit a report. The deadline for submitting the report is the third Friday of the fall semester.

The reports will be evaluated by a faculty member on a satisfactory/unsatisfactory basis. If your report is found to be unsatisfactory, it will be returned to you for revision and/or rewriting. If your revised report is still unsatisfactory you will be requested to repeat the summer practice.

The company of practice should be approved by the Department or the Faculty. If you are proposing a company, make sure that at least one electrical-electronics engineer is employed at the company/department you will spend most of your time.

Instructions

The report must be written according to the rules covered in courses such as ENG-102. It is strongly recommended that you consult appropriate references on report writing. The report should be written in good English with your own words. Plagiarism must be avoided by all means. The report must be typed by a typewriter or by a wordprocessor, and must be bound. You can get help on writing and grammar from BILWRITE (www.bilkent.edu.tr/~bilwrite).

The report must consist of the following sections:
       

 • Cover Page
 •        
 • Table of Contents
 •        
 • Introduction
 •        
 • Products and Production Systems (at most a couple of pages)
  (The products produced by the company and the processes of production are briefly explained in this section. Product mays be hardware and software products and also they may be services such as repair, maintenance, consultancy, sales support, research and  development, etc).
 •        
 • Work Done
 •        
 • Conclusions    

Cover Page

    The cover page is formatted as follows:
    Name of the Student: ___________________________________________
    Name of the Company: ___________________________________________
    Address of the Company: _________________________________________
    Dates of Summer Practice: _______________________________________

Work Done

Clearly indicate the goal, the method and the result of your project. If you were involved in more than one project, then itemize all projects.

Your summer practice report will be evaluated on the basis of proper English, originality of content, quality of presentation, and technical content.

While writing your summer practice reports, you should follow the rules of ethical writing. You can find an extensive guide on ethical writing here.

IMPORTANT ADVICE

We strongly recommend that, when you start your summer practice, you make sure that the person supervising your summer practice will devote his/her time to your activities and assign you some engineering duties (of your level). It is not sufficient that you just learn what is being done and make observations. You must in fact be involved in doing some work (programming, measurement, design, repair, etc). This work will be the basis of what you report in the WORK DONE section of your report. It is also advisable that you contact your summer practice institution beforehand and inform them of the above requirement of Bilkent department of EEE. If you think that the institution that you are engaged in is not responding to your demand of assigning some engineering duties than you should quit as early as possible. Otherwise you risk the rejection of your summer practice report.
kredi karti borc sorgulamafatura ödemeturkcell fatura ödemeavea fatura ödemevodafone fatura ödemetl yüklemeavea tl yüklemevodafone tl yüklemeturkcell tl yükleme