Araştırma Merkezleri

  • NANOTAM (Nanoteknoloji Araştırma Merkezi)
  • BASTA (Bilkent Akustik & Sualtı Teknolojileri Araştırma Merkezi)   
  • İSYAM (İletişim ve Spektrum Yönetimi Araştırma Merkezi)
  • UMRAM (Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi)