Home » Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Nail Akar

Araştırma Alanları: Bilgisayar ve haberleşme ağlarının performans değerlendirmesi, internetin geleceği, kablosuz ve optik ağlar, kuyruk sistemleri ve Markov zincirleri

Ofis : EE 504
Telefon: 290 2337
E-Posta: akaree.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Ayhan Altıntaş

Araştırma Alanları: Elektromanyetik saçılma ve kırınım, antenler, dalga yayılımı, simülasyon, spektrum yönetimi, kablosuz iletişim için RF, fiber ve kılavuzlu dalga optiği

Ofis : EA 216
Telefon: 290 1489
E-Posta: altintas ee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Erdal Arıkan

Araştırma Alanları: Bilgi teorisi ve kodlama, haberleşme sistemleri

Ofis : EE 505
Telefon : 290 1347
E-Posta: arikanee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Orhan Arıkan

Araştırma Alanları: Dijital sinyal işleme, radar sinyali işleme, zaman-frekans analizi, ters problemler, adaptif sistemler, uzaktan algılama

Ofis : EE-501
Telefon : 290 1257
E-Posta: oarikanee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Abdullah Atalar

Araştırma Alanları: Analog ve dijital entegre devre tasarımı, mikro-imalat sensörler

Ofis : EE 302
Telefon : 290 1213
E-Posta: aatalarbilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Ergin Atalar

Araştırma Alanları:

Manyetik Rezonans Görüntüleme Teknolojilerinin Mühendisliği; MRG için Radyofrekans Sargı Dizisi ve Güç Yükselteci Tasarımı; MRG için Gradyan Sargısı ve Güç Yükselteci; MRG Yükselteç Dizileri için Sayısal Kontrol Devresi Tasarımı.

Ofis : EE 403
Telefon : 290 1161
Email: erginee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Orhan Aytür

Araştırma Alanları: Optik ve fotonik, kuantum optik, doğrusal olmayan optik, lazerler, optoelektronik

Ofis : EE 308
Telefon : 290 2748
E-Posta: ayturee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Billur Barshan

Araştırma Alanları: Sensör-tabanlı robotik, akıllı algılama, ultrasonik, optik ve ivmesel algılama, sensör sinyal işlemesi, çoklu-sensör veri birleştirme, insan hareketi algılama ve sınıflandırma

Ofis : EE 404
Telefon : 290 2161
E-Posta: billuree.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Tolga Çukur

Araştırma Alanları: Sayısal sinirbilim, biyomedikal görüntüleme, makine öğrenimi, derin öğrenme, istatistiksel sinyal ve görüntü işleme

Ofis : EE 304
Telefon : 290 1164
E-Posta: cukuree.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir

Araştırma Alanları: Yarı-iletken LED, FRET-tabanlı fotovoltaik ışık toplama ve üretimi, enerji transfer fenomeni, nano-kristal optoelktroniği, metal nanoparçacık ve nanotel plazmoniği, kablosuz RF sensörler, RF biyoimplantlar, tıbbi cihazlar, peptid optoelektroniği

Ofis : EE 507
Telefon : 290 1021
E-Posta: volkanee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Tolga Mete Duman

Araştırma Alanları: Kablosuz ve mobil haberleşme, bilgi teorisi, kodlama/modülasyon, çoklu-kullanıcı ve çoklu anten sistemleri, fiziksel katman güvenliği, sualtı akustik haberleşme

Ofis : EE 406
Telefon : 290 3394
E-Posta: dumanee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Vakur Behçet Ertürk

Araştırma Alanları: Teorik ve sayısal elektromanyetik, sayısal metodlar, haberleşme

Ofis : EE 401
Telefon : 290 3154
E-Posta: vakuree.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Sinan Gezici

Araştırma Alanları: İstatiksel sinyal işleme, kablosuz haberleşme, haberleşme teorisi

Ofis : EE 503
Telefon : 290 3139
E-Posta: geziciee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Ezhan Karaşan

Araştırma Alanları: Haberleşme ağlarının performans analizi ve tasarımı, WDM tabanlı yeni jenerasyon optik ağlar, 5G’yi içeren gelecek jenerasyon kablosuz ağlar

Ofis : EE 508
Telefon : 290 1308
E-Posta: ezhanee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Koç

Araştırma Alanları: Doğal dil işleme ve uygulamaları, sinyal işleme, graf sinyal işleme, makine öğrenmesi

Ofis : EE 305
Telefon : 290 1477
E-Posta: aykut.kocbilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Süleyman Serdar Kozat

Araştırma Alanları: Makine öğrenimi, büyük veri ve çözümlenmesi, derin öğrenme, siber güvenlik, dijital sinyal işleme

Ofis : EE 309
Telefon : 290 2336
E-Posta: kozatee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Dr. Mehmet Alper Kutay

Kıdemli Okutman

Ofis : EE-509
Telefon : 1557
E-Posta: kutayee.bilkent.edu.tr

Prof. Dr. Ömer Morgül

Araştırma Alanları: Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemler, dağınık değişken sistemleri, esnek yapıların kontrolü, doğrusal olmayan dinamikler, sinir ağları

Ofis : EE 408
Telefon : 290 1529
E-Posta: morgulee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Levent Onural

Araştırma Alanları: Sinyal ve görüntü işleme, vidyo işleme, holografi, kırınım, kırınım ve holografi için sinyal işleme, 3-boyutlu televizyon

Ofis : EE 502
Telefon : 290 1263
E-Posta: onuralee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Haldun Özaktaş

Araştırma Alanları: Optik bilgi işleme, sinyal ve görüntü işleme, optoelektronik ve optiksel bileşik sayısal sistemler

Ofis : EE 405
Telefon : 290 1619
E-Posta: haldunee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Ekmel Özbay

Araştırma Alanları: Nanoteknoloji, nanofotonik, nanoelektronik, metamalzeme, GaN MOCVD büyütme, GaN cihazlar, fotonik kristaller, nano yapıların fiziği ve uygulamaları, fotonik cihazlar, nano sensörler

Ofis : EE 307
Telefon : 290 1966
E-Posta: ekmelee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Hitay Özbay

Araştırma Alanları: Gürbüz kontrol, dağınık değişken sistemleri, kontrol teorisinin çeşitli mühendislik alanlarındaki uygulamaları

Ofis : EE 409
Telefon : 290 1449
E-Posta: hitayee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Prof. Dr. Arif Bülent Özgüler

Araştırma Alanları: Merkezi olmayan kontrol, kararlılığın dayanıklılığı, gerçekleşim teorisi, doğrusal matris denklemleri

Ofis : EE-407
Telefon : 290 1259
E-Posta: ozguleree.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş

Araştırma Alanları: Biyomedikal görüntüleme, manyetik resonans görüntüleme, manyetik parçacık görüntüleme, sinyal ve görüntü işleme, manyetik alan ve görüntüleme sistemlerindeki güvenlik limitleri

Ofis : EE 306
Telefon : 290 3387
E-Posta: saritasee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ömer Sayın

Araştırma Alanları: Oyun Kuramı, Dinamik Oyunlar ve Karar Teoremi, Oyunlarda Öğrenme, Çoklu Etmen Sistemlerde Öğrenme, Çoklu Etmen Pekiştirilmiş Öğrenme, Stratejik Bilgi Aktarımı, Akıllı ve Otonom Sistemler, Mekanizma Dizaynı, Güvenlik

Ofis : EE205
Telefon : 290 2096
E-Posta: sayinee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Tatar

Araştırma Alanları: Mikro-elektronik-mekanik sistemler, ivmesel sensörler, gerginlik algılama, mikrofabrikasyon teknolojileri, biyo-ilham sensörleri, akustik gaz algılama, sensör kontrol elektroniği

Ofis : EE301
Telefon : 290 3193
E-Posta: etataree.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Doç. Dr. Cem Tekin

Araştırma Alanları: Büyük veri, çevrimiçi öğrenme, çok-kollu haydut problemleri, gerçek-zamanlı veri akışı madenciliği, sosyal öneri sistemleri ve kişisel/akıllı sağlık hizmeti

Ofis : EE 203
Telefon : 290 2584
E-Posta: cemtekinee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

Ziyaretçi ve Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Ziyaretçi Prof. Dr. A. Enis Çetin

Araştırma Alanları: Uygulamalı makine öğrenmesi, biyomedikal sinyal/resim işleme, hesaplamalı kamera tasarımı, kızılötesi sensör ve sistemler, tarımsal sinyal işleme sistemleri, bilgisayarlı görü, çevre görüntüleme sistemleri

E-Posta: cetinbilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Dr. Öğr. Üyesi Ali Taha Koç

Araştırma Alanları: Kablosuz haberleşme, 5G

E-Posta: atkocee.bilkent.edu.tr

Ziyaretçi Prof. Dr. Volkan Kurşun

Araştırma Alanları: Nonvolatile edge computing for the internet of things, energy-efficient computing with heterogeneous 3D systems-on-chip, neuromorphic engineering and brain-inspired computing, design and modeling of nanoscale semiconductor devices and nanometer wires for robust gigascale 3D integration, CMOS technology scaling and emerging integrated circuit technologies.

Ofis: EE 303
Telefon : 290 1444
E-Posta: volkan.kursunbilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa

Dr. Enis Ungan

Yarı zamanlı öğretim görevlisi

Ziyaretçi Prof. Dr. Serdar Yüksel

Araştırma Alanları: Stokastik kontrol teorisi, merkezi olmayan stokastik kontrol, ağlaşmış kontrol, kaynak kodlaması ve niceleme, bilgi ve kontrol, stokastik kararlılık, stokastik dinamik sistemler

E-Posta: syukselee.bilkent.edu.tr
Kişisel Sayfa