Home » Biyomedikal Teknolojiler

Biyomedikal Teknolojiler

Biyomedikal teknolojiler, ortalama insan yaşının dünya çapındaki artışı ile birlikte günümüz dünyasında sağlık sektöründeki problemleri baskılamak için etkili ve uygun maliyetli çözümler geliştirmektedir. Tıp ve teknoloji arasındaki boşluğu dolduran yenilikçi çözümler, son derece disiplinler arası bir altyapıya ve uzmanlığa sahip biyomedikal mühendisleri tarafından desteklenmektedir. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri, görüntüleme cihazlarından ve implantlardan görüntü işleme ve analizine kadar biyomedikal teknolojilerdeki çeşitli alanlarda çalışır. Biyomedikal alanındaki cihazlar ve algoritmalardaki büyük ilerlemeler, hayat kurtaran ve hayat değiştiren değişikliklere temel hazırlamaktadır.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü biyomedikal görüntü edinimi ve işlemesi, görüntüleme elektroniği ve biyoenstrümasyon gibi pek çok alanda güçlü bir altyapı sunmaktadır. Öğretim üyelerimiz alanlarına uluslararası platformlarda liderlik eden, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), manyetik parçacık görüntüleme (MPG), elektriksel empedans tomografisi (EET), beyin-bilgisayar ara yüzleri, ultra hızlı lazer teknolojileri ve RF biyoimplantları alanında özgün teknolojiler geliştirmektedir. Uluslararası düzeyde kabul gören konferans ve dergilerde yayımlanan araştırma programlarımız güncel ve gelecek tıbbi uygulamalarda doğrudan bir etkiye sahiptir.

Bölümümüz, geniş bir kapsam ile biyoteknoloji alanında Biyomedikal Sinyaller ve Araçlar, Medikal Görüntüleme, Manyetik Resonans Görüntülemesinin Temelleri, Medikal Görüntü İşleme ve Geri Çatma ve Sayısal Nörobilim gibi dersler sunmaktadır. Bölümümüz mezunları ise, bu sürekli yükselen alanda üst seviye mevkileri kovalayıp, dünyanın en iyi biyoteknoloji firmaları tarafından rağbet görmektedir.

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ergin Atalar

Prof. Dr. Tolga Çukur

Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir

Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş