Home » Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Neden Elektrik ve Elektronik Mühendisliğini seçmeliyim?
Elektronik Mühendisliği teknolojinin en hızlı gelişen ve tüm dünyada geçerliliği olan TEMEL bir mühendislik alanıdır. Optikten radar ve antenlere, sinyal işlemeden robotik ve nanoteknolojiye, telekomünikasyondan biyomedikale kadar pek çok değişik alanı içermekte, temel fiziksel olayların insanların yararına kullanılmasını ve matematiğin teknolojiye uygulanmasını en yoğun olarak kullanan mühendislik dalıdır. Temel işlevi elektronik mühendisliği olan firmalar tüm dünyada ve Türkiye’de en büyük firmaların içerisinde bulunmaktadır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin iş bulma imkanları nelerdir?
Elektronik mühendisleri iyi yetiştikleri takdirde tüm dünyada iş bulabilmektedirler. Türkiye gibi gelişen ülkelerde de telekomünikasyon, savunma sanayii, elektronik tasarım ve üretim, yazılım geliştirme gibi konularda yoğun olarak elektronik mühendisine ihtiyaç bulunmaktadır.

Bilkent Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitiminin özellikleri nedir?
Bilkent Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü tüm dünyanın bu konuda en iyi eğitim veren okulları arasında yer almaktadır. Programımız, ABD akreditasyon kuruluşu olan ABET tarafından gözden geçirilmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin bir akreditasyon projesi olan EUR-ACE projesinin de değerlendirme sürecinden geçmiştir. Programın iki temel özelliği bulunmaktadır. Birinci olarak teknik dersler son sınıfta tamamen seçmeli olarak verilmekte, pek çok konuyu içeren elektronik mühendisliğinde öğrencinin yoğunlaştığı alanı kendisinin belirlemesi imkanı sunulmaktadır. Teknik olmayan veya bölüm dışı derslerin çoğu seçmeli olarak alınmaktadır. Öğrencinin kendisini beşeri ve sosyal alanlarda geliştirmesine de ağırlık verilmektedir. Müfredatın ikinci özelliği ise öğrencinin eğitim süresince bireysel ve gurup olarak tasarım, deney ve proje yapmasına olanak sağlamasıdır. Temel derslerde öğrenilen konular projelerle somutlaştırılarak pekiştirilmektedir. Son sınıfta ise bitirme projeleri yaptırılmaktadır. Birçok öğrencimiz ise diğer bölümlerdeki öğrencilerle grup oluşturarak zihinlerindeki bir fikri, şirket yapısı içinde gerçekleştirmektedir.

Bilkent’in bir diğer özelliği de öğretim üyeleri, öğrencileri ve eğitim imkanları ile dünyada tanınması nedeniyle pek çok mezun öğrencimizin yurt dışındaki en iyi okullara lisansüstü eğitim için gitmesidir.

Bilkent Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Ögretim Üyesi kadrosu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bilkent’in öğretim üyesi kadrosu Türkiye’nin en başarılı öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bölümümüzde 5 tane Tübitak Bilim ödülü sahibi, 14 tane de TÜBİTAK Teşvik Ödülü almış öğretim üyesi mevcuttur. Öğretim üyelerimizden 3’ü emekli toplam 9 tanesi IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Enstitüsü) “Fellow” üyesi, 3 tanesi de TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) üyesidir. Ayrıca pek çok ulusal ve uluslararası ödül ve burslar bölüm öğretim üyelerine verilmiştir.  Öğretim üyelerimiz kendi konularında yaptıkları araştırmalarla ve bilimsel yayınlarla tüm dünyada en çok tanınan bilim adamlarındandır. Bölümümüzde pek çok araştırma merkezi bulunmaktadır. TÜBİTAK, Avrupa Birliği gibi ulusal ve uluslararası kurumlardan ve birçok şirketten destekli önemli sayıda bilimsel proje gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler de bu projelerde yer alabilmektedirler.

Bilkent Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitimi zor mudur?
Buna hem kolaydır diye cevap verip hem de dünyanın en önde gelen eğitim kurumlarından olduğumuzu söylemek pek tutarlı olmaz. Tabii ki öğrencilerden bir takım beklentilerimiz vardır. Ama öğrencilerimizin önemli çoğunluğu da bölümü normal süresi içinde tamamlamaktadır. Burada önemli olan harcanan emeğin karşılığında ne alındığıdır. Bu konuda Bilkent Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü verilen emeğin karşılığını dünyada en iyi şekilde veren kurumlardan birisidir.

 

Diğer sorularınız için chair@ee.bilkent.edu.tr adresine e-posta atabilirsiniz.