Home » Elektronik, Entegre Devreler ve Sistemler

Elektronik, Entegre Devreler ve Sistemler

Günümüz teknolojisinin gelişmesinin ana faktörlerinden biri mikroelektronik alanındaki ilerlemeler olarak görülmektedir. Oldukça kapsamlı olan mikroelektronik alanı DC’den GHz seviyesine kadar çalışabilen analog devreler, şu an elimizde olan hesaplama gücümüze olanak veren dijital devreler, fiziksel sistemlerdeki elektriksel değişimleri saptamamızı sağlayan sensörler içermektedir. Günlük hayatta kullanılan telefon, tablet, araba, kamera, tıbbi ekipman ve dijital aletler elektronik devreler ve sensörler sayesinde daha güvenli ve akıllı hale gelmektedir. Bu nedenle, hem endüstri hem de akademi, bu alanda yaşam kalitemizi arttıran yeni hissetme metotları ve devreler geliştiren elektronik mühendislerine ihtiyaç duymaktadır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, elektroniğin bu önemli alanında gelişmiş araştırma ve eğitim imkanları sunmaktadır. Tüm dünya tarafından bilinen öğretim üyelerimiz Analog ve Dijital Entegre (IC) Tasarımı, Donanım Hızlandırıcılar, Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS), Mikro İşlenmiş Çevirgeçler, Biyomedikal Enstrümantasyon, Akustik Görüntüleme ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) gibi alanlarda araştırma ve eğitimi sürdürmektedir. Elektronik uygulamalı bir araştırma alanı olduğu için Bilkent Üniversitesi’nde bulunan Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) mikro ve nano aygıtların üretilmesi için araştırmacılara tamamen donatılmış temiz odalar sağlamaktadır.

Araştırma programımız ayrıca dijital devre mimarisi ve algoritma prensiplerini de birleştirilerek gelecek nesil uygulamaların donanım-yazılım ortak tasarımı ile gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Öğretim Üyelerimiz bilgisayar mimarisi, entegre devre tasarımı, istatistik ve makine öğrenmesi alanlarından teknikleri de beraber kullanarak, düşük güçlü donanım tasarımı, enerji/yüksek performans optimizasyonu için dizayn alanı incelemesi, makine öğrenmesi algoritmaları için özelleştirilmiş donanım hızlandırıcı tasarlanması gibi araştırma konuları üzerinde de çalışma yapmaktadır. 

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Abdullah Atalar

Prof. Dr. Ergin Atalar

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Tatar