Home » Sinyal İşleme

Sinyal İşleme

Yirmi birinci yüzyılda teknolojide sürekli artan bir tempoya tanık olmaktayız ve günlük yaşamımızda da çok yüksek oranlarda ve çeşitli tiplerde olan sensörler ile çevrilmiş durumdayız. Dijital Sinyal İşleme (DSP) sensör modelleme ve sensörler tarafından elde edilen verileri açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. DSP teknikleri geliştirilirken, matematik ve istatistik temel olarak alınmaktadır. Başarılı bir DSP araştırmacısı sadece verilen veriden istenilen sonuçları çıkarmakla yetinmeyip, aynı zamanda enerji, işleme gücü ve gecikme gibi pratik kısıtlamalar altında çalışabilmelidir.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde DSP alanının hem teorisi hem de pratikleri açısından geniş kapsamlı bir eğitim verilmektedir. Bu alanda çalışan tanınmış akademisyenlerin gözetmenliğinde, bölümümüzün mezunları DSP alanının en ön saflarında yerlerini alma şansı kazanmaktadır. Araştırma gruplarımızda yapılan en üst seviye araştırmalar sayesinde, hem endüstriden hem de devletten birçok kaynak sağlanmaktadır.

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Orhan Arıkan

Prof. Dr. Billur Barshan

Prof. Dr. Tolga Çukur

Prof. Dr. Tolga Mete Duman

Prof. Dr. Sinan Gezici

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Koç

Prof. Dr. S. Serdar Kozat

Dr. Mehmet Alper Kutay

Prof. Dr. Levent Onural

Prof. Dr. Haldun Özaktaş

Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ömer Sayın

Doç. Dr. Cem Tekin