Home » Kontrol ve Robotik

Kontrol ve Robotik

Otomasyon günlük hayatımızı derinden etkileyen ana bir başlık olarak yerini almıştır. 5G ve benzeri teknolojilerin gelişmesi ile birlikte otomatik kontrol hayatımızın neredeyse her yerinde, evlerimizden fabrikalara ve hatta otonom araç sistemleri ve otomatikleştirilmiş otoyollar gibi pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu karmaşık otomatik sistemlerin analizini ve tasarımını yapabilmemizi sağlayan ana bilimsel temeller kontrol teorisi tarafından atılmaktadır. Bu sistemler pek çok farklı disiplin ile bağlantılı etkileşen parçalardan oluşur ve kontrol teorisi, matematik, fizik, mühendislik, biyoloji vb. birçok bilimsel alanı içeren, kendi içinde yüksek seviyede disiplinler arası bir yapıya sahiptir.

Robotik, insan ve hayvan-benzeri davranışları örnek alan fiziksel yapıların incelendiği bir bilim alanıdır.  Her ne kadar robotik alanı geçmişte fabrika otomasyonu için geliştirilen makina araçları ile domine edilmiş olsa da, son zamanlarda bu odak otonom hareket eden bacaklı ve tekerli robotik sistemler gibi akıllı robotik sistemler tasarlamaya doğru kaymaya başlamıştır. Robotik ve kontrol teorisi arasındaki bu etkileşim, bu alanlardan birinde karşılaşılan problemlerin diğerinde farklı çözümler bulunmasına ilham olması ile kanıtlanabilmektedir.

Bölümümüzün bu alanlarda çalışan öğretim üyeleri kendi alanlarında oldukça tanınmıştır ve oluşturdukları araştırma grupları aracılığı ile literatüre çok değerli katkılarda bulunmaktadır. Bu alanda çalışan öğretim üyelerimiz tarafından yürütülen araştırma ve geliştirmeler hibrit ve anahtarlama sistemleri, sürü dinamikleri, oyun teorisi, gürbüz kontrol, dağıtılmış parametre sistemleri, zaman gecikmeli sistemler, fiziksel/biyolojik sistemlerin modellemesi ve kontrolü ile ilgili uygulamalar, esnek sistemler, doğrusal olmayan sistemler, kaotik sistemler, bacaklı robotların analiz ve kontrolü, makine öğrenimi teorisi ile geliştirilen uygulamalar, sensor füzyonu ve dinamikleri, giyilebilir sensörler gibi başlıklara odaklanmakta, fakat bunlarla sınırlanmamaktadır. Bölümümüz bu alanı derin bir şekilde kapsayan Geri Beslemeli Kontrol Sistemleri, Doğrusal Sistem Teorisi, Doğrusal Olmayan Sistemler, Gürbüz Geri Besleme Sistemleri ve Robotiğe Başlangıç gibi dersler sunmaktadır.

Faculty Members

Prof. Dr. Billur Barshan

Prof. Dr. Ömer Morgül

Prof. Dr. Hitay Özbay

Prof. Dr. A. Bülent Özgüler

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ömer Sayın

Dr. Öğr. Üyesi Cem Tekin