Home » Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Dijitalleşen dünya ile yapay zeka ve makine öğreniminin gündelik hayatımızın birçok yerinde kilit rol oynadığı bir toplum düzenine doğru ilerlemekteyiz. Özellikle son yıllarda yaşamımızın önemli parçalarını oluşturan sağlık, iletişim ve ulaşım gibi alanlarda hayatımızı etkileyecek kararları almada sıklıkla makine öğrenimine başvurulduğunu görüyoruz. Günümüzde, ulusal ve uluslararası birçok şirket, yukarıdaki alanlarla ilgili akıllı ürünler geliştirebilmek için makine öğrenimi alanında yetkin mühendislere ihtiyaç duymaktadır.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, makine öğrenimi alanındaki kaliteli öğretim üyesi kadrosu ve matematiksel temellere dayalı güçlü eğitim programıyla ülkemizde öncü konumda yer almaktadır. Öğretim üyelerimiz, tavsiye sistemleri, sağlık uygulamaları, 5G iletişim teknikleri, siber güvenlik, acil durum servisleri, robotik ve sosyal ağ analizi gibi konularda güncel problemlerin çözümü için yeni makine öğrenimi teknikleri geliştirmektedir. Öğretim üyelerimizin bu alanlardaki çalışmaları, makine öğrenimi ile ilgili dünyaca ünlü uluslararası konferans ve dergilerde yayımlanmaktadır. Bu alanlardaki yayın niteliği ve niceliği bakımında bölümümüz birçok diğer bölümü geride bırakarak ülkemizde en üst sıralarda yer almaktadır. Bölümümüz tarafından açılan İstatistiksel Öğrenme ve Veri Analizi, Yapay Sinir Ağları, Robotik, Hesaplamalı Sinirbilim, Doğal Dil İşlemenin İstatistiksel Temelleri ve Endüstriyel Bitirme Projeleri gibi dersler sayesinde makine öğrenimi alanında teorik ve pratik kabiliyetleri yüksek mühendisler yetiştirmekteyiz. Mezunlarımızın önemli bir kısmı, bölümümüzde aldıkları güçlü eğitim sayesinde makine öğrenimi alanında büyük yatırımları olan ulusal ve uluslararası şirketlerde önemli pozisyonlarda çalışmaktadır.

Faculty Members

Prof. Dr. Billur Barshan

Prof. Dr. Tolga Çukur

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Koç

Prof. Dr. Süleyman Serdar Kozat

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ömer Sayın

Doç. Dr. Cem Tekin

Other Related Faculty 

Prof. Dr. Orhan Arıkan

Prof. Dr. Tolga Mete Duman

Prof. Dr. Ömer Morgül