Home » Elektromanyetik

Elektromanyetik

Elektromanyetik, elektrik ve elektronik mühendisliği alanında anten, radarlar, kablosuz iletişim, biyomedikal ve biyoteknoloji, MEMs, RF ve mikrodalga, optik, fotonik, optoelektronik, nanoteknoloji, metamalzemeler, uzaktan algılama, elektronik paketleme gibi çeşitli uygulamalarda lider rolü üstlenmektedir. Bu nedenle, birçok ulusal ve uluslararası şirket, elektromanyetik bağlantılı geniş kapsamlı bu konuda, bu alanda iyi eğitimli mühendislere iş imkânı sağlamaktadır.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü elektromanyetik alanında başlıca bir merkez olarak, lider bir rol oynamaktadır. 1987’den beri bölümümüz dünya standartlarında öğretim üyelerimiz, üstün eğitim kalitemiz ve bu eğitim ile yetişen lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz ile birlikte, bu alanda ulusal ve uluslararası üstünlüğünü korumaktadır. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz aşağıda belirtildiği gibi çok çeşitli elektromanyetik bağlantılı araştırma konuları üzerinde çalışmaktadır;

 • Sayısal Elektromanyetik
 • Mikrodalga Mühendisliği
 • Radar Sistemleri ve Uygulamaları
 • Elektromanyetik Dalga Yayılması ve Benzetimleri
 • MRG’nin RF yönleri
 • Konformal Anten ve Dizilimlerinin Tasarımı ve Analizi
 • Optik Antenler, Dielektrik Nanoantenler
 • Metamalzemeler, Meta Yüzey/Meta Yapı Modelleme, Tasarım ve Gerçeklemeleri
 • Radar Soğurucu Kaplamalar
 • Kablosuz Sensörler ve Tıbbi Cihazlar
 • Nanofotonik için Tam Elektromanyetik Modelleme

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Abdullah Atalar

Prof. Dr. Ergin Atalar

Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir

Prof. Dr. Vakur B. Ertürk

Prof. Dr. Ekmel Özbay