Home » Yapay Zeka Yaz Okulu

Yapay Zeka Yaz Okulu

Dijitalleşen dünya ile yapay zeka ve makine öğreniminin gündelik hayatımızın birçok yerinde kilit rol oynadığı bir toplum düzenine doğru ilerlemekteyiz. Özellikle son yıllarda yaşamımızın önemli parçalarını oluşturan sağlık, iletişim ve ulaşım gibi alanlarda hayatımızı etkileyecek kararları almada sıklıkla makine öğrenimine başvurulduğunu görüyoruz. Yukarıdaki alanlarda faaliyet gösteren teknoloji şirketleri, akıllı ürünler geliştirebilmek için makine öğrenimi alanında yetkin mühendislere ihtiyaç duymaktadır.

Bu ihtiyaca cevap vermek için, bölümümüz Bilim Akademisi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile beraber 2020 yılı Bilim Akademisi – Bilkent Üniversitesi Yapay Öğrenme Yaz Okulu’nu düzenledi. Dünyaca ünlü konuşmacıların seminer ve eğitim oturumlarından oluşan yaz okulu 19 farklı ülkeden 1350’den fazla katılımcı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Yaz okulunun amacı, makine öğreniminin yukarıda belirtilen alanlarda etkin kullanımını sağlayabilmek için gerekli olan temel bilgileri tazelemek, makine öğrenimi ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi vermek, endüstri ile öğrencileri bir araya getirmek ve tez öğrencileri ile alanında uzman olan eğitmenler arasında etkileşimi sağlamak olarak belirlenmişti. Makine öğrenimine ilgi duyan öğrenciler, öğretim üyeleri ve endüstriyel kuruluş ve teknokentlerdeki ilgili kişiler yaz okulunun hedef kitlesiydi.

Yaz okulunun detaylarına, seminer ve derslerin kayıtlarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

https://yazokulu.bilimakademisi.org/yapayogrenme/2020/.