Deniz Umut Yıldırım yüksek lisans tezini 2 Temmuz 2020 tarihinde savunacaktır.

Deniz Umut Yıldırım “Dielectric Metasurfaces as Passive Radiative Coolers, Colorimetric Refractive Index Sensors, Color Filters, and One-Way Perfect Absorber/Reflectors with Transparent Sidebands” başlıklı yüksek lisans tezini 2 Temmuz 2020 tarihinde savunacaktır.

Comments are closed.